logga Teknikinformation

Frågor rörande sakinnehållet i dessa sidor kan ställas till Wiveca Haas på den adress som anges under kontoret

Kravloggan som förekommer på kökssidan är copyrightskyddad enligt KRAV:s regler (se www.krav.se )
Övriga bilder och texter är enebydungens egendom och speciellt är vår logga copyrightskyddad

Inga cookies används i dessa sidor

För att underlätta navigeringen skall man ha Java-Script påslaget
Sidorna skall fungera med alla i marknaden förekommande webläsare. ( PC och MAC - explorer, mozilla, firefox, opera, chrome och safari)

Pratbubblorna realiseras via ett öppet paket tillverkat av Walter Zorn
Walter Zorn avled dessvärre för några år sedan. Hans programpaket släpptes med LGPL-licens, men hans hemsida finns inte kvar.
På dessa sidor använder vi version 3.24 från 2004. Eftersom den fungerar för enebydungens ambition har vi behållit denna äldre version.


Undertecknad har för andra ändamål tillgång till senare versioner bl a 4.51 ( se exempel på www.inkort.se )
Maila mig gärna om Du vill ha den eller själv har tillgång till en senare utgåva.

Enebydungens sidor är ursprungligen skrivna år 2000 och viss teknikanpassnig är genomförd 2012 i samband med att främst textmaterialet uppdaterats av förskolan

Ramverket, främst underhållsfunktionerna och integrationen utgör delar av trainwares plattform 'twsaction'
Viss information - anslagstavlan, matsedeln och guldkornen - underhålls kontinuerligt av förskolans egen personal.

Hans Scholander hanss(at)trainware.se
Senast uppdaterad: