logga Saltkråkan

Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där lärande, omsorg och fostran bildar en helhet.
Vi utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter, och tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov.

I vår dagliga verksamhet ingår:
Välkommen till oss på Saltkråkan
Senast uppdaterad: