Vår Pedagogik

Vi arbetar enligt skolverkets läroplan för förskolan. På vår förskola är varje avdelning åldersindelade för att kunna utveckla och stimulera varje barn. Vi ser pedagogik som en föränderlig process i ett samhälle som ständigt förändras.

Vi arbetar miljömedvetet och fick Grön flagg certifiering i januari 2015. Pedagogerna medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. I år har vi arbetat med närmiljön med fokus på vår gård.

Vi använder oss av ett språkmaterial som heter "Före Bornholmsmodellen". Materialet förbereder vägen till läs och skrivinlärning genom att systematiskt öka barnens språkliga medvetenhet. "Före Bornholmsmodellen" möter via lek förskobarnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi använder Widget , som är ett bildstödsmaterial, för att underlätta vardagen för alla barn även barn med särskilda behov har god användning av det.


Senast uppdaterad: