logga GRÖN FLAGG

grön flaggs loggo

"Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet."


bild på sorteringskärl bild på sorterande barn


Hållbar utveckling - en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Gemensamt ansvar oss människor i världen emellan. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. Alla har ansvar att bidra till en rättvis och hållbar värld.

Förskolan har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling vilket är formulerat i styrdokumentet.

Det är inte bara miljötänk som vi arbetar med utan även värdegrunden och likabehandlingsplanen ingår i hållbar utveckling.

Hållbarhetstänket ska precis som alla andra element följa med i vårt dagliga arbete.bild på skog