Abbum

På Enebydungen använder vi Abbum som dokumentationsverktyg.

Det är dels ett GDPR-säkert sätt att visa vårdnadshavare dokumentation över barnens vardag och förskolans pedagogiska arbete med barngruppen och det enskilda barnet, dels ett bra sätt att via meddelandefunktionen upprätthålla kontakten med vårdnadshavare.


Senast uppdaterad: